00-012 Warszawa, ul. Zgoda 13 lok. 44, fax/tel. (22) 408 00 03, mobile +48 604 930 214

Szanowni Państwo! B. Ziarno i Wspólnik Kancelaria Prawna Spółka komandytowa została utworzona w 2010 roku z myślą o Państwa interesach.

Podstawę prawną działania Kancelarii stanowi wpis radcy prawnego Barbary Ziarno na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz wpis spółki do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Waszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Świadcząc pomoc prawną:
  • przestrzegamy standardów etycznych wyznaczonych przez Kodeks Etyki Radcy Prawnego oraz przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. nr 19 z 1982r., poz. 145 z późn. zm.),
  • dostosowujemy formy i zakres współpracy do indywidualnych potrzeb każdego Klienta,
  • szanujemy czas Klientów,
  • nie bieżąco informujemy Klientów o czynności podejmowanych w powierzonych sprawach,
  • zapewniamy poufność powierzonych nam spraw,
  • korzystamy z wiedzy i pomocy specjalistów z innych branż (rzeczoznawcy, notariusze, mediatorzy, księgowi, doradcy podatkowi, tłumacze języków obcych itp.), jeżeli wymaga tego interes Klienta oraz dobro powierzonej sprawy,
  • korzystamy ze stale aktualizowanych systemów informacji prawnej oraz z tradycyjnej literatury prawniczej,
  • wykorzystujemy elektroniczne formy przepływu informacji,
  • współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju,
  • w zależności od potrzeb naszych Klientów posiadamy możliwość zwiększenia stałego zespołu kancelarii, aby zapewnić obsługę prawną na jak najwyższym poziomie.
Z przyjemnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z usług prawniczych świadczonych przez naszą Kancelarię.

Barbara Ziarno - radca prawny
(komplementariusz Spółki)
© B. Ziarno i Wspólnik Kancelaria Prawna Spółka komandytowa (2014-2018)